Category

Postauksia suomeksi

Category

Ajattelen, että eräs syy sille, miksi käytämme niin paljon erilaisia tuotteita, meikkejä ja ostamme kaikkea sellaista, jonka luvataan jotenkin parantavan ulkonäköämme johtuu siitä, että tiedostamme näyttävämme epäterveiltä – johtuen tietysti elintavoista. Aidosti terve ihminen myös näyttää terveeltä, se säteilee ulospäin. Samoin on myös toisinpäin, ylipaino, epäterveellinen ruokavalio, alkoholi, muut päihteet, sairaudet ja aivan kaikki terveysongelmat näkyvät meistä ulospäin – halusimmepa sitä tai emme. Tuotteet, joiden luvataan parantavan vaikkapa akne tai tummat silmänaluset… Kyllä, me todella uskomme sellaisiin.

Silmät ovat sielun peili – kasvot kehon

Kiinalaisessa lääketieteessä tunnetaan kasvojen ja kehon välinen yhteys hyvin. Toki meilläkin jossain määrin, mutta yleensä kasvoista vain päätellään siinä vaiheessa jotakin, kun tilanne on jo todella huono, esimerkiksi alkoholismista johtuva kuiva, punainen naama tai hilseilevä päänahka. Teemme kuitenkin myös tiedostamattamme päätelmiä muista ihmisistä ulkonäön perusteella. Meitä vetää luonnostaan puoleensa terveet ja hyvinvoivat ihmiset. Pelottavilta tai sairailta näyttävät taas luotaantyöntäviltä.

Oletko nähnyt koskaan markkinoitavan kauneustuotteita ns. rumilla tai epäterveiltä näyttävillä malleilla? Haluamme näyttää kauniilta, hyviltä ja terveiltä ja siihen markkinoinnilla pyritään tietysti osumaan – osta tämä ja voit näyttää yhtä upealta kuin mainoksen henkilö.

// I think that one of the reasons why we use so many different products, make-up and buy everything that is promised to somehow improve our appearance is because we know that we look unhealthy – due to lifestyle of course. A truly healthy person also looks healthy, it radiates outward. The same is true the other way around, overweight, unhealthy diet, alcohol, other intoxicants, diseases and absolutely all health problems are visible on the outside – whether we want it or not. Products that promise to fix, say, acne or dark circles… Yes, we really believe in those.

The eyes are the mirror of the soul – and the face of the body

In Chinese medicine, the connection between the face and the body is well known. Of course we do to some extent, but usually we only infer something about the face when the situation is already really bad, for example a dry, red face or a flaky scalp due to alcoholism. However, we also unconsciously make conclusions about other people based on their appearance. We are naturally attracted to healthy and well-being people.

Have you ever seen beauty products marketed with ugly or unhealthy-looking models? We want to look beautiful, good and healthy and of course marketing aims to hit that – buy this and you can look as great as the person in the ad.

Kehopositiivisuus – vuosikymmenen isoin vitsi?

Kehopositiivisuudessa voi olla takana kaunis ajatus, jossa kaikkien tulisi olla hyväksyttyjä omina itseinään. Hienoa. Mutta tämän tulisi olla täysin normaali asia, ilman mitään kehopositiivisuuttakin. Täysin normaalia edes vähänkään suvaitsevaiselle ihmiselle. Kehopositiivisuuden ajatus on kuitenkin lähtenyt hieman laukalle, sillä ei lihavuus tai sairaalta näyttävä keho ole jotakin, mitä meidän pitäisi hyväksyä. Eli kun emme ole löytäneet tapaa ratkaista terveysongelmia, olemme keksineet, että voidaanhan me unohtaa se, että olemme sairaita. Teeskennellään, että kaikki on hyvin.

Kaikki ei kuitenkaan ole hyvin. Monet kehopositiivisuudesta puhuvat voivat kyllä valokuvissa hymyillä ja näyttää siltä, että elämä on hyvää, samalla kärsien sisäisesti vaikkapa kuinka monesta eri vaivasta. En sano, että kaikki kärsisivät, sillä terveyteemme vaikuttaa paljon muutkin asiat, mm. se, kuinka terveitä uskomme olevamme. Mutta jotakin kertovat seuraavat luvut:

 • Miljoona suomalaista syö verenpainelääkkeitä joka päivä (2020)
 • Suomessa on 50 000 tyypin 1 ja noin 400 000 tyypin 2 diabeetikkoa (+50 000 – 100 000 sairastaa tietämättään tyypin 2 diabetesta) (2020)
 • Raskausdiabetes todetaan vuosittain noin 10 000 odottavalla äidillä (2020)
 • Suomalaisista synnyttäjistä yli kolmannes on ylipainoisia (2017)
 • Yli 400 000 suomalaista syö vuosittain masennuslääkkeitä (2019)
 • Vain joka neljäs yli 30-vuotias suomalainen on normaalipainoinen (2019)
 • 30 vuotta täyttäneistä miehistä 72 prosenttia ja naisista 63 prosenttia oli vähintään ylipainoisia. Lihavia miehistä oli 26 ja naisista 28 prosenttia (2017)

Ja luvut vain kasvavat. En tiedä onko syynä ihmisten välinpitämättömyys omaa terveyttään kohtaan, tietämättömyys, laiskuus, naurettavat ravitsemussuositukset vai se, että haksahdamme helppoihin ja nopeisiin ratkaisuihin. Yhtä kaikki, lukujen perusteella voisi sanoa, että suurin osa on matkalla kohti nopeasti lähestyvää hautaa eikä niinkään onnellista, tervettä ja normaalipainoista tulevaisuutta.

// Body positivity – the biggest joke?

Body positivity can have a beautiful idea behind it, where everyone should be accepted as they are. Great. But this should be a completely normal thing. Completely normal for a slightly nice person. However, the idea of body positivity has taken off a bit, because obesity or a body that looks sick is not something we should accept. That is, when we haven’t found a way to solve health problems, we have figured out that we can forget that we are sick. Let’s pretend everything is fine.

However, everything is not well. Many people who talk about body positivity can smile in their photos and it looks like life is good, while at the same time suffering internally from, say, many different problems. I’m not saying that everyone will suffer, because many other things affect our health, e.g. how healthy we think we are.

Ruokavalio – asia johon voimme vaikuttaa

Ruokavalio on tärkein tekijä terveytemme kannalta. Terveellinen hedelmäpohjainen ruokavalio parantaa. Ja tietysti kaikkein eniten soraääniä kuuluu niiden suusta, jotka eivät ole sitä edes kokeilleet. Sellaisia ääniä ei siis ole tarvetta huomioida. En ole kirjoittamassa tätä syyttääkseni ketään vaan kertomassa, että jokainen voi ottaa oman terveytensä hallinnan takaisin, oppia arvostamaan terveyttä ja kehoaan ja lakata myrkyttämästä itseään epäsopivalla ruokavaliolla. Jos menet markettiin ja katsot ympärillesi: suurin osa tuotteista on jotain sellaista, jota ei voisi tunnistaa lainkaan ruuaksi. Se ei tuoksu ruualta, se ei näytä ruualta, sen sisältö koostuu epäilyttävistä ainesosista, se pitää valmistaa ja se on pakattu kauan sitten tai muokattu säilymään useita vuosia. Lukuunottamatta erittäin harvoja periytyviä sairauksia, kaikki myöhemmin elämässämme ilmenneet vaivat (ei siis syntymästä asti olleet) ovat seurausta valinnoistamme. Mutta emme me halua ottaa vastuuta valinnoistamme, meillähän on lääkärit.

Törmään joskus sellaiseen ajatukseen, että ei näin kylmässä ilmastossa voi noudattaa hedelmäpohjaista ruokavaliota eikä hedelmät ole tuoreita. On totta, että hedelmät eivät ole samalla tasolla kuin jos ne poimisi tropiikissa puusta suuhun, mutta se ei ole mikään syy syödä epäterveellistä ruokaa! Ihminen, joka todella haluaisi syödä terveellisesti noudattaisi sitä niin hyvin kuin pystyisi. Ei hän valitsisi eineksiä, rasvaa, suolaa, säilykkeitä, pakastepizzoja, maitotuotteita, prosessoitua lihaa, makkaraa ja kaljaa korin täyteen. Ei. Hän valitsisi kausihedelmiä ja kasviksia ja tekisi lämmittävän kasviskeiton illalliseksi. Eli tämä argumentti on kumottavissa helposti: vaikka ei syystä tai toisesta voisi noudattaa 100% raakavegaanista ruokavaliota, voi silti tehdä parhaansa eikä lyödä ranttaliksi vain, koska pystyy tekemään sen vain 95%:sti.

// Food – something we can influence

Diet is the most important factor in terms of our health. A healthy fruit-based diet improves our bodys. And of course, the most gravel sounds come from the mouths of those who haven’t even tried it. So there is no need to put attention to such sounds. I’m not writing this to blame anyone, but to tell you that everyone can take back control of their own health, learn to appreciate their health and their bodies, and stop poisoning themselves with an inappropriate diet. If you go to the market and look around: most of the products are something that could not be recognized as food at all. It doesn’t smell like food, it doesn’t look like food, it contains questionable ingredients, it has to be prepared, and it was packaged a long time ago or modified to last for several years. Apart from very few inherited diseases, all ailments that appeared later in our lives (not present from birth) are the result of our choices. But we don’t want to take responsibility for our choices, we have doctors.

I sometimes come across the idea that in such a cold climate you can’t follow a fruit-based diet and the fruits aren’t fresh. It is true that the fruit is not at the same level as if you picked it from the tree in the tropics, but that is no reason to eat unhealthy food! A person who really want to eat healthy would follow it as best as she could. She wouldn’t choose snacks, fat, salt, canned foods, frozen pizzas, dairy products, processed meat, sausages or stuff like that. No. She would choose seasonal fruits and vegetables and make a warm vegetable soup for dinner. That is, this argument can be refuted easily: even if for one reason or another you cannot follow a 100% raw vegan diet, you can still do your best and not let go just because you can only do it 95% of the time.

LUONNOLLISESSA TILASSAMME OLEMME KAUNIITA

Mikään ei ole niin kaunista kuin alkuperäinen, luonnollinen sinä. Ei ole tarvetta peittää ihoa meikin alle, sillä se on puhdas, kuulas ja kirkas. Iho kosteuttaa itse itsensä. Kaikki näpyt, kutinat ja punoitukset kertovat jostakin epänormaalista tilasta kehossa. Kun lakkaa seuraamasta median yksipuolista kuvaa kauneudesta ja siloteltuja ihmisiä somessa, huomaa nopeasti, että kehoa ei tarvitse parannella mitenkään. Kaikki korjailu, parantelu ja muut ulkonäön muokkaamiset – olivat ne sitten pieniä tai isoja – kertovat tyytymättömyydestä. Tyytymättömyys ei kuitenkaan ole ulkoinen- vaan sisäinen ongelma. Luonto on täydellinen sellaisena kuin se on, mikään ei ole sattumanvaraista. On käsittämätöntä, että suostumme kärsimään ja kokemaan jopa suoranaista kipua vain näyttääksemme ulkoisesti muiden silmissä paremmilta. Monet naiset haluavat sanoa, että ajelevat ihokarvansa vain itsensä takia, mutta (kosteusvoide levittyy paremmin ja mitä näitä nyt on, mutta terveellä ihmisellä ei ole myöskään tarvetta kosteusvoiteelle!) jos asuisit autiolla saarella (tai vaikka kesämökillä) niin sinulla olisi kyllä aika suuri ongelma itsesi kanssa jos sielläkin haluaisit joka päivä meikata, ajella ihokarvoja, lakata kynsiä jne. vain itsesi vuoksi. Olen varma, että monet naiset haluaisivat oikeasti olla luonnollisempia, mutta eivät uskalla tehdä sitä sen pelossa, että olisivat sitten jotenkin epänormaaleja tai saisivat negatiivista huomiota. Siitä pääsee taas seuraavaan kysymykseen, että miksi on sellaisten ihmisten seurassa, jossa ei ole hyväksytty omana itsenään.

// WE ARE BEAUTIFUL IN OUR NATURAL STATE

There is nothing as beautiful as the original, natural you. There is no need to cover the skin under make-up, because it is clean, bright and clear. The skin moisturizes itself. All pimples, itching and redness tell about some abnormal condition in the body. When you stop following the media’s one-sided image of beauty and smooth (or fake) people on social media, you quickly realize that there is no need to improve how the body is. All repairs, improvements and other modifications to the appearance – be they small or large – indicate dissatisfaction. However, dissatisfaction is not an external, it’s an internal problem. Nature is perfect as it is, nothing is accidental. It is unfathomable that we agree to suffer and even experience pain just to appear outwardly better in the eyes of others. Many women want to say that they shave their body hair just for themselves, but (moisturizer spreads better and something like that, but a healthy person doesn’t need moisturizer either!) if you lived alone on a island (or in a summer house) then you would have a pretty big problem yourself with if there, too, you would like to apply make-up, shave your skin hair, polish your nails, etc. just for yourself every day. I’m sure that many women would really like to be more natural, but don’t dare to do it for fear of being somehow abnormal or because getting negative attention. That leads to the next question, why are you with people where you are not accepted as yourself.

Meillä on tapana tehdä asioita, joista on joko iloa tai hyötyä. Välttelemme luonnostamme asioita, jotka eivät tunnu hyvältä tai ole hauskoja. Luonnollinen elämäntapa tuo minulle iloa. Jos menen ihmispaljouteen, kuten kauppakeskukseen lauantaina, voin huonosti. Shoppailu on joskus mukavaa, mutta yleensä siitä tulee morkkis tai muuten nihkeä olo, että olikohan tämäkin nyt taas ostamisen arvoista. Sen sijaan olisi voinut mennä metsään juoksemaan tai järven rannalle istumaan. Tai ihan vain lukea kirjaa ja polttaa kynttilöitä. Tietysti joskus tarvitsemme uusia vaatteita, mutta terapiamuodoksi shoppailua tuskin voi kutsua. Jos jäisin murehtimaan kaikkia niitä ostoksia, joita olen käyttänyt kerran tai kaksi ja sitten antanut ne eteenpäin… no, menneisyys on joka tapauksessa takana, vain nykyisillä valinnoillamme on merkitystä.

Ostokäyttäytyminen ei kuitenkaan muutu siten, että joku vain kehottaa meitä toimimaan toisella tavalla. Monilla ostaminen on pakonomaista tai itsensä palkitsemista. Samaa voi toki harrastaa myös muillakin epäterveellisillä tavoilla, kuten ruualla ja alkoholilla. Ostamisen tiedetään tuovan mielihyvää, mutta valitettavasti uusista vaatteista ja tavaroista saadut kiksit eivät kestä kuin n. puoli tuntia(-pari päivää).

Luulen, että oma tieni siihen pisteeseen, jossa nyt olen, on monien asioiden summa. En missään tapauksessa ole aina ollut minimalisti tai saanut iloa luopumisesta. Olen osittain olosuhteiden takia luopunut lähes koko omaisuudestani, sillä muuttaessani toiseen maahan en halunnut pitää enää asuntoa Suomessa, mutta toisaalta en myöskään raahata suurta määrää tavaraa mukanani. Minulla ei myöskään aina ole ollut mahdollisuutta ostaa kaikkea haluamaani, joten olen saanut käsitellä siihen liittyviä tunteita, mikä on siis erittäin hyvä asia. Kuten monet voivat omasta kokemuksestaan todeta: ostaminen ei lopeta ostamisen halua. Sitten tulee uusi asia ja taas uusi asia. Aina on jotain parempaa ja hienompaa, joka saisi olon tuntumaan vieläkin mukavammalta. Ratkaisu on kuitenkin yksinkertainen: ostaminen pitää lopettaa.

Haluan, että kaikella omistamallani on minulle merkitystä. Kaikki tavarat ja asiat vievät kallisarvoista aikaamme enkä todellakaan halua käyttää omaani järjestellen, lajitellen ja siivoillen jatkuvasti. Haluan myös voida lähteä matkalle silloin kun haluan ja tällä hetkellä voin ilokseni kertoa, että saisin pakattua mihin tahansa maahan tavarat kymmenessä minuutissa ja voisin olla reissussa parikin kuukautta. Ja kyllä, ottaisin vain käsimatkatavarat.

Asioita, joita olen huomannut:

 • vaatteita tarvitsee yllättävän vähän
 • vaikka vaatteita olisi alun perinkin vähän, kaikkia niistä ei kuitenkaan käytä
 • on mahdollista elää kuukausi kahdella-kolmella eri vaatekerralla
 • on mahdollista muuttua suuren vaatekaapin (ja vaatemäärän) omistajasta henkilöksi, jonka vaatteet mahtuvat muovikassiin
 • luopuminen voi tuottaa suurta iloa (antaminen on aina todellista saamista)
 • on uskallettava päästää irti itselle tärkeistä asioista, jotta voi huomata, ettei mikään asia loppujen lopuksi olekaan kovin tärkeää

En ole vielä päättänyt mitä mieltä olen ostolakoista. Joillekin ne voivat sopia, mutta toisaalta jos on tarvetta aloittaa lakko, kertoo se jo jonkin asteisesta ongelmasta. Kenties sen avulla voi päästä irti ostamisen halusta, en osaa sanoa. Tai sitten käy vanhanaikaisesti ja se mikä kielletään, alkaa houkuttaa vielä enemmän.

Minusta elämä on näin paljon vapaampaa ja aidompaa kuin aiemmin. En kuitenkaan lähtisi tekemään Youtubeen videoita, joissa istun keskellä tyhjää huonetta, pää ajeltuna ja hammastikku ainoana työvälineenäni. Minun ei tarvitse. En halua tuoda julki sellaista, että olisin nyt jotenkin parempi, sillä kompastelen edelleen. Kenties olen vain siirtynyt ostamisessa toiselle asteelle, jossa alan pian himoita erilaisia asioita. Olen kuitenkin oppinut, että asiat tapahtuvat jos niin on tarkoitus, joten oikeastaan nykyiset haluni eivät ole varsinaisia haluja lainkaan.

// We tend to do things that are either fun or useful. We naturally avoid things that don’t feel good or are fun. A natural lifestyle brings me joy. If I go to a place where is a lot of people, like the mall on Saturday, I feel bad. Shopping is sometimes nice, but usually it leaves you with a dull or otherwise squeamish feeling, and wondering if this was worth buying. Instead, you could have gone for a run in the forest or sat by the lake. Or just read a book with a candles. Of course, sometimes we need new clothes, but you can hardly call shopping as like a therapy. If I were to worry about all those things that I’ve used once or twice and then given to the someone… well, the past is behind us anyway, only choices what you do now matter.

However, purchasing behavior does not change in such a way that someone just tells us to act in a different way. For many, buying is compulsive or self-rewarding. Of course, the same thing can also be done in other unhealthy ways, such as with food and alcohol. Shopping is known to bring pleasure, but unfortunately, the kicks from new clothes and goods don’t stay more than about half an hour (or a couple of days).

I think my path to where I am now is the sum of many things. I definetly not always been a minimalist. Partly due to circumstances, I have given up almost all of my possessions, because when I moved to another country I didn’t want to keep an apartment in Finland anymore, but on the other hand, I didn’t want to take a lot of stuff with me either. I also haven’t always had the opportunity to buy everything I want, so I’ve been able to deal with the emotions associated with it, which is a very good thing. As many can say from their own experience: buying does not stop the desire to buy. Then comes a new thing and another new thing. There is always something better and nicer that would make you feel even more comfortable. However, the solution is simple: you have to stop buying.

I want everything I own to be meaningful to me. All the stuff takes up our precious time and I really don’t want to spend mine constantly organizing, sorting and cleaning. I also want to be able to go on a trip when I want, and at the moment I can happily tell you that I could pack my things in any country in ten minutes and I could be on a trip for a couple of months. And yes, I would only take hand luggage.

Things I’ve noticed:

 • you need surprisingly little clothes
 • even if you have a very few clothes, not all of them are used
 • it is possible to live a month with two or three different clothes
 • it is possible to change from the owner of a large wardrobe (and amount of clothes) to a person whose clothes fit in a plastic bag
 • Surrender can bring a joy (giving is always real receiving)
 • you have to dare to let go of things that are important to you, so that you can notice that nothing is really important after all

I haven’t decided what I think about shoppingstrike yet. For some, they may be fine, but on the other hand, if there is a need to start a strike, it already indicates a problem of some degree. Maybe it helps you get rid of the urge to buy, I can’t say. Or it goes the old-habit way and what is forbidden starts to attract even more.

I think life is much freer and more authentic than before. However, I wouldn’t start making YouTube videos where I sit in the middle of an empty room, with my head shaved and a toothpick as my only tool. I do not need to. I don’t want to make it sound like I’m somehow better now, because I’m still stumbling. Maybe I’ve just moved to another stage in buying, where I’ll soon start craving different things. At the moment, the top of my ”want to” list is to move to the rainforest. However, I have learned that things happen if they are meant to, so actually my current desires are not real desires at all.

Jokaisen asian, tuotteen ja syömämme ruuan kohdalla valitsemme oikeastaan kahden asian välillä: tukeeko tämä hyvinvointiani vai heikentääkö se sitä. En ole itse herkistynyt tuotteille, mutta vuosia sitten aloin huomata, että tavallisten tuotteiden hajut olivat liian voimakkaita ja haisivat omaan nenääni todellakin liian vahvasti kemikaaleille. Kenties en silloin vielä tehnyt valintaa luonnollisesta näkökulmasta katsottuna vaan siitä, että havaitsin luonnonkosmetiikan tai kosmetiikattomuuden olevan itselleni parempi vaihtoehto kuin markettituotteet.

// With every thing, product we use or food we eat, we really choose between two things: does this support my well-being or does it undermine it.

I’m not sensitized to the products, but years ago I started to notice that the smells of regular products were too strong and smelled really too strongly of chemicals to my nose. Maybe that time yet I didn’t make a choice from a natural point of view, but because I found natural cosmetics or no cosmetics will be a better option for me than marketproducts.

Suihkusaippuat

Näille sanon todellakin ei. En ole koskaan, edes lapsena, käyttänyt suihkugeelejä tai muita vartalon pesuaineita, lukuunottamatta satunnaisia kertoja tai lahjoja. En ole kokenut, että vartaloa tarvitsisi pestä millään muulla kuin vedellä. Suihkusaippuat ja -geelit ovat siis mielestäni täysin turhaa rahanhukkaa. Poikkeuksen minulle tekee kuitenkin kylvyt, niissä käyn harvoin, mutta niinä kertoina on mukavaa saada mukaan myös vaahtoa, mutta en koe sitä varsinaisesti vartalon pesemisenä vaan enemmänkin asiaan kuuluvana tunnelmanluojana. Silloinkin voi tietysti valita laadullisesti parempaa.

// Shower soaps

I really say no to these. I have never, even as a child, used shower gels or other body washes, except for occasionals times or gifts. I have not experienced that it is necessary to wash the body with anything other than water. So, in my opinion, shower soaps and gels are a complete waste of money. However, the exception for me is baths, I rarely take them, but on those occasions it’s nice to have some foam as well, but I don’t really see it as body washing, but more as a related atmosphere. Even then, of course, you can choose better quality.

Tuoksut

Tuoksut jakavat ihmisiä nykyään vahvasti kahteen leiriin. Toiset vihaavat kaikkia tuoksuja ja toiset rakastavat. Itse pidän kyllä vaikkapa ruusuvesistä tai eteerisistä öljyistä, mutta tavalliset hajuvedet ovat niin ikään liian voimakkaita ja saavat usein nenäni vuotamaan. Käytän varsinaisia tuoksuja vain n. max kerran kuukaudessa, mutta silloinkin vähän. Tuoksuissa on mielestäni ongelmana se, että niitä laitetaan aivan liikaa. Muiden hajuvesiä ei pitäisi pystyä erottamaan kuin aivan lähietäisyydeltä. Kerran lentokoneessa viereeni istui niin vahvasti miesten hajuvedeltä haiseva kaveri, että meinasin todellakin pyörtyä. Tuoksut kuuluvat siis myös ei-listalle. Uskon, että terveellisellä hedelmäpohjaisella ruokavaliolla iho myös tuoksuu luonnostaan hyvälle eikä sitä ole tarvetta peittää millään!

// Perfumes

Fragrances today divide people into two camps. Some people hate all scents and others love them. I personally like, for example, rose waters or essential oils, but ordinary perfumes are too strong and often make my nose run. I use fragrances only about once a month max, but even then a little. I think the problem with fragrances is that they are put on way too much. You shouldn’t be able to distinguish other people’s perfumes except at close range. Once on a plane, a guy who smelled so strongly of men’s perfume sat next to me that I actually thought I would pass out. Fragrances are therefore also on the no-list. I believe that with a healthy fruit-based diet, the skin also naturally smells good and there is no need to cover it with anything!

Hammastahnat ja suuvedet

Myös näille sanon ei. Minun teoriani on se, että kaikkia tällaisia voimakkaita kemikaaleja, fluoria jne. on pitänyt alkaa lisäämään tuotteisiin siksi, että kehomme ei enää toimi kuten pitäisi, johtuen siis epäterveellisestä ruokavaliosta ja juurikin joka puolella olevista kemikaaleista, jotka häiritsevät kehon luonnollista toimintaa. Fluori on ollut pitkään asia, jota en halua kehooni. Elina Hytösellä on aiheesta hyvä kirjoitus, josta lainaan tähän lyhyesti:

Fluori on myrkky, ei ravintoaine. On hämmästyttävää, että fluoria yleensä on alettu käyttää valmisteissa, joita pannaan suuhun ja niellään, vahingossa tai tahallaan. Hammastahnoissa käytetty fluori on natriumfluoridia, alumiiniteollisuuden jätettä. Veteen lisätään (esim. Irlannissa, USA:n ja Englannin joillakin alueilla ja Kiinassa) hydrofluoropiihappoa tai silicofluoridia, jotka ovat lannoite- ja lasiteollissuuden jätetuotteita. Esimerkiksi tämä fluori on 20-25 kertaa myrkyllisempää kuin pohjaveden kalsiumfluori. Fluori on myrkyllisempää kuin lyijy ja vain hiukan vähemmän myrkyllistä kuin arsenikki (Clin Toxicol Commerc Prod, 1984). Sitä on käytetty tuholaismyrkkynä sekä home- ja rotanmyrkkynä. (…) Fluori alentaa lasten älykkyyttä ja heikentää oppimiskykyä, mutta se tekee paljon muutakin. Se aiheuttaa anemiaa ja hyvin usein ruuansulatuskanavan limakalvojen vaurioita – aikuisillekin – ja siksi mm. ärtynyttä paksusuolta, jopa verenvuotoa. Lukuisissa tutkimuksissa on todettu fluorin osuus lasten käytöshäiriöiden lisääntymisessä.” Pääset lukemaan koko kirjoituksen TÄSTÄ, suosittelen lämpimästi.

Olen siis itse lopettanut tavallisten hammastahnojen käytön jo kauan sitten. Käyttäessäni vielä niitä, minulla oli aftoja, kun taas lopettamisen jälkeen ei lainkaan. Mitä sitten käytän? Kookosöljyä, joskus suolahammastahnaa, joskus hiiltä, joskus ruokasoodaa, joskus en mitään, joskus sheavoita. Olenkin kertonut yhdessä aiemmassa postauksessani (pääset siihen TÄSTÄ), että hammaslääkärini on todennut myös, ettei näe syytä miksi minun pitäisi muuttaa tapojani, sillä suuni on terve.

Suuvesiä en ole koskaan käyttänyt enkä näe syytä, miksi kenenkään muunkaan pitäisi. Otan mielummin suoraan kulauksen minttuviinaa kuin suuvettä.

// Toothpastes and mouthwashes

I say no to these too. My theory is that all such strong chemicals, fluoride, etc., had to be added to products because our body no longer functions as it should, due to an unhealthy diet and chemicals that are just everywhere that interfere with the body’s natural functioning. Fluoride has long been something I don’t want in my body.

So I myself have stopped using regular toothpastes a long time ago. While I was still using them, I had sore spots (aphtha?), but after stopping, none at all. So what do I use? Coconut oil, sometimes salt toothpaste, sometimes charcoal, sometimes baking soda, sometimes nothing, sometimes shea butter.

Shampoot ja hoitoaineet

Olen vihdoin löytänyt oman tapani hoitaa hiuksia luonnollisesti. En vielä paljasta reseptejä, sillä haluan näyttää teille myöhemmin ennen ja jälkeen kuvia. Tulokset puhuvat puolestaan ja toivon, että voin näin inspiroida paremmin kuin vain kertomalla, että olen löytänyt jotakin kivaa. Joten malttakaa vielä hetki!

Mutta itse asiaan, shampoot ja hoitoaineet ovat valitettavasti yhtä lailla enemmänkin haitallisia kuin hyödyllisiä. Ne saattavat vaikuttaa lyhyellä aikavälillä toimivan, mutta pitkällä aikavälillä hiuksesi kärsivät. Jos ajattelet, ettet kyllä mitenkään voisi lopettaa tavallisten shampoiden ja hoitoaineiden käyttöä, sillä hiuksesi tarvitsevat niitä, olet jäänyt koukkuun – joka on tietysti koko jutun juju. On hienoa ottaa oman kehonsa hallinta takaisin sen sijaan, että uskoisi markkinointia, joka haluaa sinun ostavan jatkuvasti lisää, uutta ja parempaa. Kyse on vähän samasta asiasta kuin lääkkeissä: ne hoitavat kyllä oireita, mutta eivät paranna itse vaivaa.

// Shampoos and conditioners

I have finally found my way to take care of my hair naturally. I won’t reveal the recipes yet, because I want to show you before and after pictures later. The results speak for themselves and I hope that this way I can inspire better than just by telling you that I have found something nice. So hold on a little longer!

But to the point, shampoos and conditioners are unfortunately equally more harmful than useful. They may seem to work in the short term, but in the long run your hair will suffer. If you think that there’s no way you could stop using regular shampoos and conditioners because your hair needs them, you’re hooked – which is, of course, the point of the whole thing. It’s great to take back control of your own body instead of believing marketing that wants you to keep buying more, new and better. It’s a bit the same thing as with medicines: they do treat the symptoms, but they don’t cure the problem.

Deodorantit

Sama juttu kuin hammastuotteissa – iso EI. Kyllä – laadukkaille, luonnollisille vaihtoehdoille. En koe enää itse tarvitsevani juurikaan dödöjä (tulen tästäkin kertomaan myöhemmin lisää) ja käytänkin kainaloissa enää pari kertaa viikossa mitään tuotteita. Egyptissä ollessa laitan usein vain kookosöljyä. Mutta jos sinusta tuntuu hieman liian extremeltä lopettaa kokonaan deodoranttien käyttö niin markkinoilla on joitakin hyviä luonnollisia vaihtoehtoja.

Antiperspirantit ja deodorantit muokkaavat kehon viestejä. Keho viestii tuoksujen avulla muun muassa stressistä, sairauksista tai kiihottumisesta. Archives of Dermatological Research -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan antiperspirantit lisäävät bakteereja, jotka aiheuttavat epämiellyttävää hajua. Pitkäkestoinen antiperspiranttien käyttö muuttaa ihmisen luonnollista tuoksua erilaiseksi.

Googlettamalla löytyy paljon tietoa deodoranttien ja antiperspiranttien haitoista.

// Deodorants

The same thing as with dental products – a big NO. YES – to quality, natural alternatives. I don’t feel that I really need deodorants anymore (I’ll tell you more about this later) and I only use any products on my armpits a couple of times a week. When in Egypt, I often just put coconut oil.

Antiperspirants and deodorants modify the body’s messages. The body uses scents to communicate, for example, stress, illness or arousal. According to a study published in the Archives of Dermatological Research, antiperspirants increase the bacteria that cause unpleasant odors. Long-term use of antiperspirants changes a person’s natural scent to a different one.

You can find a lot of information about the harms of deodorants and antiperspirants by Googling.

Aurinkovoiteet

Tästäkin olen aiemmin tehnyt postauksen, johon pääset TÄSTÄ. On varmasti parempi käyttää aurinkovoidetta kuin palaa, mutta sitten herää kysymys, onko auringossa pakko oleskella ilman riittävää vaatetusta jos palamiseen on taipumusta. HUS:n sivuilla kerrotaan aurinkovoiteista raskauden aikana näin:

”Vaatteilla suojautuminen on ensisijaisen tärkeää. Aurinkovoiteista tulisi raskauden aikana valita fysikaalista suojaa (esim. titaanidioksidi) sisältävä valmiste. Kemiallisista aurinkosuojista ainakin osa imeytyy ihon läpi siten, että näitä aineita voi mitattavissa verenkierrossa. Mahdollisia vaikutuksia sikiön kehitykseen tunnetaan huonosti. Kemiallisia aurinkosuojia sisältävien valmisteiden käyttöä toistuvasti tai laajoille ihoalueille kannattaa tästä syystä välttää.” 

Kaikki iholle laitettavat tuotteet imeytyvät ja kulkeutuvat verenkiertoon. Jos yhtään on perehtynyt ainesosaluetteloihin niin ymmärtää, että kaikki voiteiden ainesosista eivät todellakaan ole mitään terveellisiä. Yritin aiemmin käyttää aurinkorasvaa, mutta aloin saada auringosta ihottumaa silloin, kun minulla oli jotakin rasvaa iholla ja samalla huolestutti merien tilanne ihmisten kantaessa aurinkorasvaa ihollaan mereen. Eli tämäkin kuuluu EI -listalle.

// Sunscreens

It is certainly better to use sunscreen than to burn, but then the question arises whether it is necessary to stay in the sun without adequate clothing if there is a tendency to burn.

All products applied to the skin are absorbed and transported into the bloodstream. If you have know about ingredient lists, you will understand that not all of the cream’s ingredients are really healthy. I tried to use sunscreen before, but I started getting rashes from the sun when I had some cream on my skin and at the same time I was worried about the situation in the seas when people carry sunscreen on their skin into the sea. So this is also on the NO list.

Mitä käytän edelleen

Käytän yhä tuotteita, joiden tiedän olevan terveydelle jossain määrin haitallisia. Tällaisia ovat mm.:

 • Meikit. Käytän siis edelleen meikkejä, vaikkakin olen melko valikoiva niiden suhteen. Meikeissä teen myös poikkeuksen: kaikki tuotteeni eivät ole luonnonkosmetiikkaa, mutta tavallisia, ns. edullisia merkkejä en kuitenkaan juurikaan käytä. Siihen on olemassa syynä meikkien laatu, mutta myös se, että niissä on niin voimakkaita hajusteita, joista en pidä. Saattaa pian hyvinkin tulla päivä, että jätän myös meikkaamisen kokonaan. Lisäksi:
 • Huulirasvana käytän vain vaselinea (jota käytän myös esimerkiksi kynsinauhoissa)
 • Hiuslakka (hajusteeton)
 • Jotkut uudet mielenkiintoiset tuotteet, joita saatan uteliaisuudestani ostaa tai kokeilla, vaikka niille ei olisi tarvetta

Yhteenvetona voisi sanoa, että välttelen suurinta osaa ihmisillä yleensä käytössä olevista tuotteista, mutta toisaalta en ole ehdoton vaan voisin aivan hyvin kokeilla jotakin uutta, vaikkapa luonnonkosmetiikan saralla.

// What I still use

I still use products that I know are harmful to my health to some extent. Such are e.g.:

 • Makeup. So I still wear makeup, although I’m pretty picky about it. I also make an exception with makeup: not all of my products are natural cosmetics. The reason for that is the quality of the make-up, but also the fact that they have such strong perfumes. There may very well be a day when I also give up makeup completely. In addition:
 • As a lip balm, I only use vaseline (which I also use, for example, on cuticles)
 • Hair spray (unscented)
 • Some new interesting products that I might buy or try out of curiosity, even if there is no need for them

In summary, could say that I avoid most of the products that people usually use, but on the other hand, I’m not a very strict so I can quite try something new sometimes.

Contains adlinks*

Vietin itsenäisyyspäivää hotellissa, sillä halusin päivästä hieman spesiaalimman, vaikka en muuten varsinaisesti sitä lähtenyt mihinkään juhlimaan. Olin siis Sokos Hotel Ilveksessä, jossa en ollut käynyt sitten remontin. Ilta sujui melko rauhallisesti, kävin nopeasti kuntosalilla ja olisin mennyt uimaankin, mutta en etsinnöistä huolimatta löytänyt kaupoista uikkaria itselleni. No, mukavaa oli silti.

Blogini perusteella on ehkä jo käynyt selväksi, että matkustelen ylipäätäänkin melko paljon ja olen suosinut jo useamman vuoden lentoja etsiessä Momondoa, mutta vasta viime aikoina olen alkanut etsimään sieltä myös hotelleja. Etenkin lentojen etsimiseen se on oikeasti ykkönen. Jos miniloma tai äkkilähtö joulun alla houkuttelee niin *tästä pääset hankkimaan itsellesi matkakuumeen.

// I spent Independence Day in a hotel, because I wanted the day to be a little more special, even though I didn’t actually go anywhere to celebrate it. So I was in Sokos Hotel Ilves, where I had not been since renovated. The evening went quite calmly, I went quickly to the gym and i was planning to go swimming, but despite my searches, I couldn’t find a swimwear. Anyway, it was still nice.

It may have already become clear that I travel quite a lot. I have preferred Momondo when i looking flights for several years, but only recently i have started looking for hotels there as well. Especially searching for flights it’s really number one. If a mini-vacation or a sudden departure before Christmas appeals to you, *here you can get a travel fever.

On taas se aika vuodesta, kun joulu-ostaminen alkaa. Olen matkustamassa joulukuuksi Suomeen, joten tänä vuonna en voi edes täysin välttyä tältä hulluudelta.

Olen itsekin toki tehnyt joskus jouluostoksia ja nauttinut siitä. Onhan lahjoja ihanaa antaa. Joulun tulisi kuitenkin olla ennen kaikkea kaunis ja rauhallinen juhla, jossa kokoonnutaan yhteen, mutta harvassa perheessä taitaa näin olla. Totuus lienee jossakin lahjojen odottamisen, perheriidan ja sukulaiselta toiselle juoksemisen välimaastossa.

Joulupöydästä hautausmaalle – pysyvästi

Skånen yliopistosairaalassa tehdyn tutkimuksen mukaan vuoden todennäköisin hetki saada sydäninfarkti on jouluaattoiltana kymmenen paikkeilla.

”Ruotsissa tapahtuu keskimäärin noin 50 sydänkohtausta päivässä. Jouluaattona luku on noin 70. Myös joulupäivänä ja tapaninpäivänä määrä on koholla. Tutkijat arvelevat mahdolliseksi syyksi joulun aiheuttamaa stressiä. (…) Ehkä on ollut työlästä matkustaa sukulaisten luo joulunviettoon, ja järjestelyistä on saattanut tulla sanomistakin, Erlinge puntaroi. Myös joulun ylensyönnillä ja alkoholijuomilla uskotaan olevan merkitystä.”

Itse en ole lainkaan yllättynyt tuloksista. Ihmiset kasaavat suuret odotukset ja paineet yhteen päivään. Eikö joulusta osata nauttia ilman stressiä, suorittamista tai ylensyöntiä?

Uhkailu, kiristys ja lahjonta

Joulu on toki lasten juhla ja monissa perheissä sitä lähinnä lasten vuoksi vietetäänkin. Mutta onko meidän pakko opettaa tällaista kulutuskäyttäytymistä myös lapsille? Monet lapset saavat valtavia määriä lahjoja jouluna. Uhkailu aloitetaan jo syyskuussa, sitten kiristetään ja lopuksi kuitenkin lahjotaan. Tuhmat lapset eivät saa lahjoja, mutta saavat kuitenkin.

Edullista ja rentouttavaa

Joulustressi, jouluahdistus, jouluähky, jouluriita, jouluostokset, joulupaniikki, joulusuklaat, joulukuusi, joulukoristeet… Voisiko joulusta selvitä vähemmällä? Tiedän perheitä, jotka matkustavat jouluna lämpimään ja antavat tuon matkan lapsille ”joululahjana”. Hyvä idea, mutta kaikilla ei siihen tietenkään ole mahdollisuutta.

Mitä sitten voimme tehdä? Vähentää ostamista, nauttia ajasta perheen kanssa ja tulla toimeen vähemmällä.

Koti voi olla kaunis ja tunnelmallinen muutaman kynttilän avulla. Hyvää, mutta edullista ruokaa pöydässä. Koti imuroitu, tuuletettu ja lakanat vaihdettu. Joulu voi olla myös rentouttavaa ja edullista kun vain päättää tehdä siitä sellaista. Lapsille lahjoja, joita oikeasti tarvitaan ja toivotaan. Jouluaattoillan ehtiessä pidemmälle ja katujen hiljentyessä on kauneimmat hetket lähteä ulos kävelylle.

Haluan kirjoituksella tuoda ajatuksia siitä, että joulussa tärkeintä on itse joulu eikä niinkään se, että mitä silloin tehdään tai syödään. Monille tämä talvi on taloudellisesti vaikea ja joidenkin on pakko karsia lahjoista ja perinteistä sen vuoksi. Minusta joulu voi kuitenkin olla täydellinen, vaikka kaikkea ei saisikaan.

Vinkit rauhallisempaan (ja ekologisempaan) jouluun

 • älä hanki kuusta
 • paista pienempi kinkku tai vaihteeksi kalkkuna tai jätä tänä vuonna kokonaan väliin (ison kinkun paistaminen vie huomattavan määrän energiaa)
 • selvitä, mitä lahjoja oikeasti toivotaan ja tarvitaan (isommat lahjat voi jakaa sukulaisten kanssa)
 • pidä joulusiivous kevyenä (jos haluat tehdä suursiivouksen niin tee se osissa ennen joulua tai palkkaa siivooja)
 • jos inhoat jouluperinteitä ja sukujouluja, jätä ne väliin (kyläpaikasta toiseen juoksemisen sijaan toivota hyvät joulut puhelimella)
 • tee tarpeelliset hankinnat ja ruokaostokset hyvissä ajoin
 • puolison kanssa ei tarvitse vaihtaa lahjoja vaan käyttää rahat vaikkapa kylpylään
 • opeta lapsille toisenlaisia arvoja ja keskustele siitä, mikä joulussa on tärkeää
 • saunassa käynti, kynttilöiden vieminen hautausmaalle, kävely ulkona, takkatuli, musiikki, kirkko… tee joulusta kaunis ja rauhallinen ilman suorittamista ja suuria odotuksia

Millaisia ajatuksia joulusta? Aiheuttaako stressiä vai onko perinteitä sopivaa muuttaa rennommiksi?