Kiitollisuus on monipuolinen työkalu, jolla voi vaikuttaa merkittävästi oman elämänsä kulkuun. Ne, jotka eivät usko kiitollisuuteen tai halua sitä harjoittaa, jäävät paitsi sen tuomista hyödyistä. Kiitollinen ihminen on terveempi, onnellisempi ja ystävällisempi. Keskittymällä kiitollisuuteen jää vähemmän aikaa murehtia ja valittaa. Kiitollisuus on ennenkaikkea tila, jossa meidän tulisi pyrkiä elämään. 

Jotta pääsisimme osaksi kiitollisuuden hyötyjä meidän tulee harjoittaa sitä. Opetella tietoisesti tuntemaan kiitollisuutta ja pääsemään tähän tunteeseen mahdollisimman usein. Kiitollisuus sulkee pois sellaiset tunteet kuin epätoivo tai turhautuminen. Mitä enemmän kiitollisuutta harjoittaa, sen luonnollisempaa siitä tulee. Kiitollisuus elämästä ja olemisesta on taianomainen tapa. Kiitollisuus on suuri moninkertaistaja ja se, mihin keskityt lisääntyy. 

Runsauden vastaanottaminen

Runsauden ja varsinkin rahan virran edessä saattaa monilla olla tukoksia. Tukokset voivat olla sellaisia, kuin ettet arvosta itseäsi ja kaikki sinulle tuleva hyvä tuntuu ”väärältä”. Et osaa esimerkiksi vastaanottaa rakkautta, runsautta tai kohteliaisuuksia. Ehkä joku haluaa tarjota sinulle lounaan tai päivällisen, mutta koet olosi vaivautuneeksi. 

Vastaanottamisen ja antamisen tulisi kuitenkin olla tasapainossa. Emme voi pelkästään antaa itsestämme koko ajan muille vaan tarvitsemme molempia. Runsauden tulisi virrata esteettä sinun kauttasi. Ei ole tarkoitus, että pidämme kaiken itsellämme vaan antaa tuon energian virrata vapaasti. Aito kiitollisuus siitä, mitä meillä on ja mitä jatkuvasti saamme, auttaa sinua pääsemään tilaan, jossa kaikki hyvä voi tulla luoksesi. Oletko muistanut antaa itsellesi aikaa, uskoa olevasi kaiken hyvän arvoinen ja ennenkaikkea hyväksyt itsesi sellaisena kuin olet?

Jos haluat toteuttaa unelmasi tai saada lisää vaurautta elämääsi, se ei onnistu mikäli et koe olevasi tuon hyvän arvoinen. Kaikki runsaus ja vauraus elämässämme lähtee siitä, että uskomme ansaitsevamme nuo asiat. Runsaus ei ole vain rahaa vaan myös kauniita ihmissuhteita, hauskoja hetkiä, onnellisuutta, menestystä, kehuja, iloa ja muita positiivisia asioita.

Runsaus lähtee siis aina ajatuksista, mielestä ja tunteista. Aidosti kiitollinen ihminen on kiitollinen kaikesta elämässä, ei vain siksi, että saisi jotakin lisää.

// Gratitude is a versatile tool that can significantly influence of one’s own life. Those who don’t believe in gratitude or don’t want to practice it miss out on the benefits it brings. A grateful person is healthier, happier and kinder. By focusing on gratitude, you have less time to worry and complain.

Gratitude is above all the state in which we should strive to live.

In order to be part of the benefits of gratitude, we must practice it. Learn to consciously feel gratitude and get to this feeling as often as possible. Gratitude shuts out feelings like despair or frustration. The more you practice gratitude, the more natural it becomes. Gratitude for life and being is a magical way. What you focus on, multiplies.

Receiving of abundance

Many people may have blockages in front of the flow of abundance and especially money. Blockages can be such that you don’t value yourself and everything good that comes to you feels like a ”wrong”. For example, you don’t know how to receive love, abundance or compliments. Maybe someone wants to offer you lunch or dinner, but you feel uncomftable.

Receiving and giving should be balanced. We can’t just give ourselves to others all the time, we need both. Abundance should flow unhindered through you. It’s not meant to keep everything to ourselves, let that energy flow freely. Genuine gratitude for what we have and what we continue to receive will help you get into a state where all good things can come to you. Have you remembered to give time yourself, believe that you are worthy of all good things and above all accept yourself as you are?

If you want to realize your dreams or get more wealth in your life, it will not be possible if you do not feel that you are worthy of that good. All the abundance and prosperity in our lives comes from believing that we deserve those things. Abundance is not only money but also beautiful relationships, fun moments, happiness, success, joy and other positive things.

Abundance always comes from thoughts, feelings and emotions. A truly grateful person is grateful for everything in life, not just to get something more.

Vastaa