No one has succeeded without desire, belief and the right mindset. Success never happens by accident or by trying to hide from life as best you can. Success is scary because it takes courage.

Few people are completely brave and self-confident after childhood. Even if you’re insecure, confused, and afraid of the world seeing you, you’re not alone. Almost all successful people have to learn self-confidence. And without self-belief, nothing very significant usually happens.

You need a desire to succeed. You need to realize that desire. It takes determination, confidence and the ability to withstand uncertainty. Strong, focused thoughts are needed. And change is always scary, that’s for sure.

There’s a part of you that doesn’t want to let you change. That part likes safe. And what happens when you decide to make a change? That part of you gets angry and maybe attacks you furiously. It tries to discourage you with insecurities and fears.

Because of this, the biggest battle is always within you. Don’t give that little monster a chance to win. Make a change, even if it makes you freeze in fear.

From success to wealth

Getting rich sounds great. One that is nice to dream about. But not too serious, so that you don’t get disappointed when your dreams didn’t come true.

Dreaming about winning the lottery is safe, because the chance of winning is small. But is getting rich really a lottery? Is not. The formula for prosperity is simple, but requires inner work from those who learn it only after they have already programmed themselves in other ways of thinking and acting.

The formula is mathematically precise, but success requires faith, half-hearted attempts don’t work. Focused thought control requires hard work and is also the reason why many fail. Years of thought habits are not changed just like one night.

Almost everyone dreams of getting rich. However, not everyone gets rich. Mere desire is not enough. Just wanting to learn to drive a car is not enough, you need practice and often someone who tells you how to get started. Some have been dealt better cards than others in this matter, but getting rich is still possible for everyone – but not without the right methods.

You need a desire to get rich. Thoughts are needed that support the desire. Decisions and the ability to stick to decisions are needed. Actions are needed. The right way of acting and thinking is needed. Just dreaming is not enough.

Everyone who has created their own wealth has had to learn the psychology of wealth, at least to some extent. No one gets rich just by wasting money and thinking that they are bad, stupid and worthless. To get rich, you need self-esteem above all. If you doubt there are other kinds of people – yes there are.

Prosperity, like everything else, always starts with an idea. The idea that I want to get rich and the ability to believe in the possibility of it at least to some extent. The next step is to want it enough. You need a desire that makes you ready to change things. And that’s where the journey just begins.

Kiitollisuus on monipuolinen työkalu, jolla voi vaikuttaa merkittävästi oman elämänsä kulkuun. Ne, jotka eivät usko kiitollisuuteen tai halua sitä harjoittaa, jäävät paitsi sen tuomista hyödyistä. Kiitollinen ihminen on terveempi, onnellisempi ja ystävällisempi. Keskittymällä kiitollisuuteen jää vähemmän aikaa murehtia ja valittaa. Kiitollisuus on ennenkaikkea tila, jossa meidän tulisi pyrkiä elämään. 

Jotta pääsisimme osaksi kiitollisuuden hyötyjä meidän tulee harjoittaa sitä. Opetella tietoisesti tuntemaan kiitollisuutta ja pääsemään tähän tunteeseen mahdollisimman usein. Kiitollisuus sulkee pois sellaiset tunteet kuin epätoivo tai turhautuminen. Mitä enemmän kiitollisuutta harjoittaa, sen luonnollisempaa siitä tulee. Kiitollisuus elämästä ja olemisesta on taianomainen tapa. Kiitollisuus on suuri moninkertaistaja ja se, mihin keskityt lisääntyy. 

Runsauden vastaanottaminen

Runsauden ja varsinkin rahan virran edessä saattaa monilla olla tukoksia. Tukokset voivat olla sellaisia, kuin ettet arvosta itseäsi ja kaikki sinulle tuleva hyvä tuntuu ”väärältä”. Et osaa esimerkiksi vastaanottaa rakkautta, runsautta tai kohteliaisuuksia. Ehkä joku haluaa tarjota sinulle lounaan tai päivällisen, mutta koet olosi vaivautuneeksi. 

Vastaanottamisen ja antamisen tulisi kuitenkin olla tasapainossa. Emme voi pelkästään antaa itsestämme koko ajan muille vaan tarvitsemme molempia. Runsauden tulisi virrata esteettä sinun kauttasi. Ei ole tarkoitus, että pidämme kaiken itsellämme vaan antaa tuon energian virrata vapaasti. Aito kiitollisuus siitä, mitä meillä on ja mitä jatkuvasti saamme, auttaa sinua pääsemään tilaan, jossa kaikki hyvä voi tulla luoksesi. Oletko muistanut antaa itsellesi aikaa, uskoa olevasi kaiken hyvän arvoinen ja ennenkaikkea hyväksyt itsesi sellaisena kuin olet?

Jos haluat toteuttaa unelmasi tai saada lisää vaurautta elämääsi, se ei onnistu mikäli et koe olevasi tuon hyvän arvoinen. Kaikki runsaus ja vauraus elämässämme lähtee siitä, että uskomme ansaitsevamme nuo asiat. Runsaus ei ole vain rahaa vaan myös kauniita ihmissuhteita, hauskoja hetkiä, onnellisuutta, menestystä, kehuja, iloa ja muita positiivisia asioita.

Runsaus lähtee siis aina ajatuksista, mielestä ja tunteista. Aidosti kiitollinen ihminen on kiitollinen kaikesta elämässä, ei vain siksi, että saisi jotakin lisää.

// Gratitude is a versatile tool that can significantly influence of one’s own life. Those who don’t believe in gratitude or don’t want to practice it miss out on the benefits it brings. A grateful person is healthier, happier and kinder. By focusing on gratitude, you have less time to worry and complain.

Gratitude is above all the state in which we should strive to live.

In order to be part of the benefits of gratitude, we must practice it. Learn to consciously feel gratitude and get to this feeling as often as possible. Gratitude shuts out feelings like despair or frustration. The more you practice gratitude, the more natural it becomes. Gratitude for life and being is a magical way. What you focus on, multiplies.

Receiving of abundance

Many people may have blockages in front of the flow of abundance and especially money. Blockages can be such that you don’t value yourself and everything good that comes to you feels like a ”wrong”. For example, you don’t know how to receive love, abundance or compliments. Maybe someone wants to offer you lunch or dinner, but you feel uncomftable.

Receiving and giving should be balanced. We can’t just give ourselves to others all the time, we need both. Abundance should flow unhindered through you. It’s not meant to keep everything to ourselves, let that energy flow freely. Genuine gratitude for what we have and what we continue to receive will help you get into a state where all good things can come to you. Have you remembered to give time yourself, believe that you are worthy of all good things and above all accept yourself as you are?

If you want to realize your dreams or get more wealth in your life, it will not be possible if you do not feel that you are worthy of that good. All the abundance and prosperity in our lives comes from believing that we deserve those things. Abundance is not only money but also beautiful relationships, fun moments, happiness, success, joy and other positive things.

Abundance always comes from thoughts, feelings and emotions. A truly grateful person is grateful for everything in life, not just to get something more.

Olen mestari yksin matkustamisessa, vaatimattomasti sanottuna. Olen aloittanut Turku-Tukholma välin matkustamisen yksin laivoilla hyvin nuorena. En saanut edes hyttiä, koska olin alaikäinen ja kulutin aikaa istumalla käytävillä.

Eräs mieleenpainuva reissu oli, kun lähdin ensimmäistä kertaa rahtilaivalle työharjoitteluun, silloinkin alaikäisenä. En tiennyt mitään laivalla olosta enkä juuri mistään muustakaan. Silti minulla oli palava halu lähteä. Matkustin Lahdesta Outokumpuun junalla ja olin kirjoittanut mapsista ohjeet paperille (minulla ei ollut puhelimessa nettiä, mikäli oikein muistan) ja niiden ohjeiden avulla sitten suunnistin. Viimeinen vaihe oli päästä bussiin ja mennä sillä satamaan, josta joku tulisi minut hakemaan, mutta bussikuskin kuullessa mihin olin menossa hän hämmästyi ja halusi ehdottomasti viedä minut perille asti, koska olin ainoa matkustaja. En ollut koskaan sitä ennen käynyt rahtilaivalla ja menin sinne suoraan kuudeksi viikoksi karskien merimiesten seuraan. Ja se on ollut yksi elämäni parhaita juttuja.

// I’m a master at solo travel, if i say modestly. I have started traveling alone a very young age between Turku and Stockholm on ships. I didn’t even get a cabin because I was under 16 and spent time sitting in the aisles.

One memorable trip was when I went to the cargo ship in first time, I was under 17 years old. I didn’t know anything about working on a ship. But ofc i really wanted to go. I traveled from Lahti to Outokumpu by train and I had written instructions from Maps on paper (I didn’t have internet on my phone, if I remember correctly) and then I navigated using those instructions. The last step was to get on the bus and go to the port, where someone would pick me up, but when the bus driver heard where I was going, he definitely wanted to take me there because I was the only passenger. I had never been on a cargo ship before and I went straight there for six weeks with a sailors. And it’s been one of the best things in my life.

Sinai Monastery

Koska olen tässä hyvä, ajattelin, että voisin kertoa hieman salaisia vinkkejäni. Älä kokeile näitä kotona!

// Because I’m good with this, I thought I’d share some of my secret tips. Don’t try these at home!

Indonesia

1. Lähde matkaan ennakkoluulottomasti 

Jos epäilet ja pelkäät jo valmiiksi kaikkea, mitä matkalla ehkä voisi sattua, pilaat reissun takuuvarmasti. Ole ennakkoluuloton, ystävällinen, utelias ja halukas näkemään ja kokemaan jotakin uutta. Maailma on täynnä mahtavia asioita ja ihmisiä, mutta jos jäät kotiin – jäät niistä paitsi. 

// 1. Go without prejudices

If you already doubt and fear everything that could happen on the trip, you will ruin the trip for sure. Be open-minded, friendly, curious and willing to see and experience something new. The world is full of great things and people, but if you stay at home – you miss out on them.

I met Joanna in Egypt!

2. Tutustu ja luota ihmisiin 

Siinä, missä muut varoittelevat yksin matkaavia minä sanon, että älä varo mitään. LUOTA IHMISIIN. Luota elämään ja siihen, että kaikki järjestyy täydellisesti. Tästäkin minulla olisi lukemattomia esimerkkejä, alkaen Filippiineiltä. Ihmiset pohjimmiltaan ovat hyviä ja haluavat aina auttaa. Jos joku yrittää saadakin sinulta taksista muutaman euron ylimääräistä, koska saattaa kipeästi tarvita sitä, onko se niin paha asia? Älä tuomitse kaikkia vieraassa maassa vain yhden ihmisen takia. Kun antaa itse, saa myös itse. Ole siis lähestyttävä ja avoin kaikelle.

// 2. Meet and trust

Where others warn solo travelers, I say don’t be careful. TRUST PEOPLE. Trust the life and know, that everything will be go perfectly. I have many examples of this too, starting from the Philippines. People are basically good and always want to help. If someone tries to get a few extra euros from you, because they might need it, is that such a bad thing? Don’t judge everyone just because of one person. Give something from yourself, you will also get something back. So be approachable and open to everything.

3. Varo ainoastaan…

Mikäli tykkäät ryypätä ja rellestää tai hukata tavaroitasi. Alkoholi lähentää ja auttaa sinua ehkä oppimaan jopa vierasta kieltä paremmin, mutta joissakin maissa on suositeltavaa pysyä kohtuudessa, mikäli et tunne seuralaisiasi (jos tunnet, no worries). Jos aiot olla sekaisin niin varmista, että jos hävität omaisuuttasi, et ainakaan hävitä kaikkea. Pankkikorttien kopioiminen on tavallista, onhan sinulla useampi? Kopiot passista? Lisäksi: älä haasta riitaa tai arvostele kulttuuria, jota et tunne.

// 3. Be careful only…

If you like to drink or lose your stuff. Alcohol brings you closer and maybe helps you learn a new language better, but in some countries it is recommended to stay in moderation if you don’t know your friends (if you do, no worries). If you’re going to mess up, make sure that if you lose your assets, at least you don’t lose everything. Copying bank cards is common, do you have several? Copies of the passport? Also: don’t start an argument or criticize a culture that you don’t know.

4. Älä anna rahan estää 

Et ehkä voi tällä hetkellä ostaa unelmalomaasi, mutta voit varmasti toteuttaa jotakin. Et luultavasti tarvitse matkaasi niin paljon rahaa kuin ajattelet. Olen itse lähtenyt useita kertoja nuorempana ulkomaille siten, että minulla on ollut vain menomatkaan rahaa ja tässä minä nyt kuitenkin olen. Luotan joskus ehkä vähän turhankin paljon elämään (muiden mielestä), mutta olen saanut kokea niin paljon ihmeitä elämässä, että en näe mitään syytä olla luottamatta. Seuraa unelmiasi, raha seuraa perässä. Ps. Hostellit ovat ihan jees paikkoja nukkua ja niissä voi tavata hyviä tyyppejä.

// 4. Don’t let money destroy your plans

You may not be able to buy your dream vacation right now, but you can do something. You probably don’t need much money for your trip as you think. I sometimes trust life a little too much (others think), but I have experienced so many miracles in life that I dont see reason not to trust. Sometimes i left to other country without money and its was okay. Follow your dreams, money will follow. Hostels are fine places to sleep and you can meet good guys there.

5. Aloita vaikka pienestä 

Jos et ole reissannut paljon, mutta haluaisit kokeilla, aloita pienestä. Eli varaa vaikka muutaman päivän reissu Eurooppaan, taitosi ja itsevarmuutesi kehittyvät nopeasti. Jos haluat extremeä elämääsi niin varaa matka sellaiseen maahan, jonka kieltä et ymmärrä sanaakaan. Hyppy syvään päätyyn kannattaa aina.

// 5. Start from small things

If you haven’t traveled much alone but you would like to try, start a small things. Book a trip to Europe for a few days, your self-confidence will develop quickly. If you want extreme in your life, book a trip to a country whose language you don’t understand – not even one word. Jumping into the deep side is always good idea.

6. Unohda pakettimatkat

Ne kuuluvat lapsiperheille ja uusavuttomille. Varaa lennot, mutta jätä kaikki muu auki. Vaihtele hotelleja määränpäässä, ehkä löydät seuraa ja saat majoittua ilmaiseksi jonkun sohvalla? Siihenkin on sovelluksia. Lue netistä paikkoja, joista lähinnä paikalliset tietävät. Älä jää hotellin uima-altaaseen! Jälleen kerran: ole avoin, utelias, tutustu muihin sekä uuteen maahan ja kulttuuriin. Ps. Yleensä suosittelen ostamaan vain menolennon, sillä koskaan ei tiedä mitä tapahtuu, mutta on olemassa kohteita, joihin tarvitset myös paluulennon. Paluun ei tarvitse kuitenkaan olla Suomeen…

// 6. Forget package tours

They belongs to families with children. Book the flights, but leave everything else open. Change hotels at your destination, maybe you’ll find people and get to sleep on someone’s couch for free? There are applications for that too. Read about places that mostly only locals know about. Don’t stay in the hotel pool!! Once again: be open, curious, get to know others and a new country and culture. I usually recommend only buying an oneway flight, because you never know what will happen, but there are destinations where you also need a return flight.

7. Tietyt maat 

Jos minulta kysytään, kaikki maat ovat mahtavia. Kaikki matkailu avartaa. Kaikki on ihanaa. No, ainakin melkein. Jos et ole karaistanut itseäsi vähemmän prameilla kohteilla niin siinä tapauksessa ei ehkä ole suositeltavaa lähteä kaikista ”räkäisimmille” alueille. On olemassa paikkoja, jossa voit oikeasti tulla tapetuksi, ryöstetyksi tai raiskatuksi alta aikayksikön. Niin voi toki käydä kaikkialla, mutta joskus on parempi tietää mitä tekee.

7. Some countries

If you ask me, all countries are great. Traveling always give something. Everything is wonderful. Well, almost. If you haven’t tried rough destinations, it might not be recommentable to go to the “scrappiest” areas. There are places where you can actually get killed, robbed or raped. Of course, that can happen everywhere, but sometimes it’s better to know what you’re doing.

8. Liika varovaisuus koituu kohtaloksi 

Suosikkini: unohda turha varovaisuus. Unohda ylimääräiset rokotteet ja käsienpesu. Syö sitä mitä paikalliset. Kokeile kaikkea uutta. Uskalla elää. Olemme Suomessa tottuneet niin hyvään, että tekee vain hyvää katsoa laatikon ulkopuolelle. Saatat löytää täysin uuden maailman.

// 8. Forget unnecessary caution

My favorite. Forget also extra vaccines and hand washing. Eat what the locals. Try everything new. Live. In Finland (I don’t know where you live<3), we are so used to good things that it’s only good to look outside of the box. You might discover a new world. Last, but not least: tell me if you are interested about solo-traveling!

See you under the palm tree!

Koska olen vasta aloittanut bloggaamisen uudestaan pitkän tauon jälkeen – ja tuon tauon aikana muuttunut tietysti paljon ihmisenä – huomaan kirjoitustyylini vielä hakevan uomiaan. Haluan aloittaa puhtaalta pöydältä. Haluan tämän blogin ilmentävän sitä, joka olen ja millaista elämää elän nyt. Haluan tuoda aitoa itseäni tänne.

// Because I have just started blogging again after a long break – and of course changed a lot as a person during that break – I notice that my writing style is still finding the right way. I want to start with a clean table. I want this blog to reflect who I am and what kind of life I live now. I want to bring my authentic self here.

Olen täysin tietoinen, että tänä päivänä blogeja on joka lähtöön eikä massasta erottuminen ole helppoa, mutta uskon, että juuri tässä on se salaisuus: kaiken muun voi kopioida, paitsi sinua. Eli kaikki voivat yrittää olla mitä haluaisivat olla, mutta vain ne, jotka ovat aidosti omia itsejään menestyvät oikeasti. Ehkä syy, miksi aiemmin en halunnut kirjoittaa rehellistä lifestyleä oli se, että en halunnut täysin olla se, joka olin. Nyt lähempänä kolmeakymmentä minua ei oikeastaan enää kiinnosta se, mitä minusta ajatellaan. Elämä on mukavampaa näin.

// I really know that today there are blogs everywhere and it’s not easy to stand out from the crowd, but I believe that this is the secret: everything else can be copied, but not you. Everyone can try to be what they want to be, but only those who are truly themselves are really successful. Maybe the reason I didn’t want to write an honest lifestyle in the past was that I didn’t want to fully be who I was. Now, closer to thirty, I don’t really care what people think of me anymore. Life is more comfortable this way.

Olen aina pitänyt kirjoittamisesta, vaikka sen aloittaminen onkin joskus hieman hankalaa. Koen itseni ”luovaksi tuottajaksi”, mikä kohdallani tarkoittaa sitä, että saatan kirjoittaa monista eri aiheista – mikä minua milloinkin kiinnostaa. Kirjoitan, koska se tuo minulle iloa. Omien ajatuksien asettaminen koko kansan nähtäville voi olla toisinaan pelottavaa, mutta jos ajatukseni voivat auttaa jotakuta, se on sen arvoista.

// I’ve always liked writing, although it’s sometimes a bit difficult to start. I consider myself a “creative writer”, which for me means that I may write about many different topics. I write because it brings me joy. Putting my thoughts front of the whole world can be scary at times, but if my thoughts can help someone, it’s worth it.

It’s ironic that at the same time that I didin’t want to be visible, I have been. However Egypt has made me a little confused about this, but I believe that I will still work with the subject area, because I like being a model and acting. If I lived in Finland (or Stockholm, I’ll tell you about it later…) I would probably be more active with this. Time will tell which direction life will take!

Niin kirjoittamisen suhteen kuin muunkin elämän, olen vaihtelunhaluinen ja impulsiivinen, joten teen silloin tällöin jotain radikaalia hiuksilleni (jota kadun myöhemmin). Mutta uskokaa minua naiset, jos sinulla on pitkät hiukset niin ole äärimmäisen harkitseva jos haluat leikata niitä. Etenkin otsatukan kanssa…

// But I miss at least one thing from that time: my hair. I’m impulsive with a doing change, so I do something radical with my hair sometimes (which I later regret). But believe me ladies, if you have long hair then be extremely careful if you want to cut it!!

😀
Aamiaista Inarijärven maisemissa // Breakfast next to the Lake Inarijärvi
So beauty
Lapland Hotels Sky Ounasvaara
Dinner view
Wilderness Hotel Inari & Igloos
I’m fell in love with these cups

Minusta yksin matkustaminen on parasta. Saan tehdä juuri sitä mitä huvittaa, pysähtyä kesken matkan ihmettelemään puroa ja päättää kaikista matkaan liittyvistä asioista. Viimeksi olin Lapissa viettämässä viikon omia syntymäpäiviäni. 🙂 Lappi on vetänyt minua puoleensa jo pidemmän aikaa ja olinkin muutama vuosi sitten Kuusamossa katsomassa itselleni mökkiä, vaikka en kuitenkaan silloin vielä ryhtynyt sen suurempiin tekoihin.

Ajan yleensä itse autolla Lappiin, kuten tälläkin reissulla. Matka ei koskaan tuota sen suurempia ongelmia ja viihdyn ratissa muutenkin hyvin. Halusin tällä reissulla nähdä tietysti luontoa, mutta samalla kuitenkin yöpyä hotelleissa, eikä reissun varsinainen idea ollut patikointi vaan vapaa-ajan viettäminen omassa seurassa. Haaveilen jo seuraavasta reissusta, mutta tällä hetkellä kotimaanmatkailuani rajoittaa se, että myin juuri autoni pois. Tarkoitus on toki lähitulevaisuudessa ostaa uusi, mutta autoriippuvaisena ihmisenä tilanne on toki hieman epämukava. Yritän kuitenkin ainakin vielä tulevan Suomen reissuni pärjätä julkisilla/pyörällä.

Muita Lappi hulluja? 🙂

// I think traveling alone is the best. I get to do exactly what I like, stop in the middle of the trip and decide all the things of the trip. Last trip I was in Lapland to spend a week celebrating my own birthdays. 🙂 I have been interested of Lapland for a long time and I was in Kuusamo a few years ago looking at a cottage for myself, although I didn’t take any big steps then.

I usually drive to Lapland, like on this trip. Driving never brings any bigger problems and I enjoy at the wheel anyway. I wanted to see nature on this trip of course, but at the same time to stay in hotels, and the actual idea of ​​the trip was not hiking, just spending free time with myself. I’m already dreaming about the next trip, but right now my domestic travel is limited because I just sold my car. The intention is to buy a new one in the near future but situation is of course a bit uncomfortable because I’m a car addict… However, I will (at least) try to manage my upcoming trip to Finland by public transport/bicycle.

Anyone else Lapland-crazy? 🙂

Vaatteissa tärkeää minulle on mukavuus, ulkonäkö, laatu ja käytännöllisyys. Minulla ei juurikaan ole ulkonäköpaineita vaan kuljen milloin missäkin vaatteissa. Täällä ulkonäkö tai sillä koreileminen ei ole aivan samassa mittakaavassa. Suomessa jopa lapset oppivat arvostelemaan toisiaan vaatteiden perusteella, mutta täällä asiat ovat siinä suhteessa paremmin. On ihan ok jos on jotkut vaatteet päällä, edes kenkiä ei yleensä tarvita.

Toteutan itsessäni kahta puolta jatkuvasti: sitä, joka haluaa näyttää huolitellulta ja siistiltä, ellei jopa menestyvältä, ja sitten toista puolta, jossa voin kulkea pellavakankaaseen kääriytyneenä, meikkaamattomana luonnonlapsena.

// In clothes, comfort, appearance, quality and practicality are important to me. I don’t have a lot of pressure to look good, I wear whatever clothes I want. Here the appearance is not quite on the same scale. In Finland even children learn to criticize each other based on their clothes, but things are better here. It’s okay if you have some clothes on, even shoes are usually not needed.

I show all the time two sides in myself: the one that wants to look neat and successful, and then the other side, where I can walk around as a natural child wrapped in a linen cloth, without make-up.

Olen löytänyt täällä rauhallisen rannan, jossa käyn säännöllisen epäsäännöllisesti. Tänään meri tuntui jo viileämmältä, mutta silti tarkeni vielä uimisen jälkeen. Aika menee niin nopeasti. Ensi viikolla voi tuntua astetta kylmemmältä, sillä olen menossa käymään Suomessa.

Ranta on aika kaunis, vai mitä?

// I have found a quiet beach here, which i go to occasionally. Today the sea already felt cooler, but it was still okay after swimming. Time goes so fast. It may feel colder in a next week, because I’m going to visit Finland.

The beach is quite beautiful, right?